W roku 1982 koledzy Adam Cesarz, Jan Rokita i wielu innych postanowiło swoją pasję podróżowania realizowac w grupie i dlatego powołali grupę inicjatywną dla zarejestrowania klubu caravaningowego. Początkowo dla omawiania bieżącej działalności oraz ustalania przyszłych planów podróżowania korzystali z sali „Zespołu Szkół Mechanicznych” w Tarnowskich Górach (obecnie „Mechanik”). Po wielu spotkaniach dopracowano statut, założono konto, powołano tymczasowy Zarząd Klubu. Prezesem został Adam Cesarz, natomiast wiceprezesem Jan Rokita. W roku 1983 klub został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Tarnowskie Góry jako pierwszy samodzielny klub caravaningowy w Polsce. Zostało zaprojektowane i zatwierdzone logo Klubu, kolorystyka flagi oraz zostały zakupione stroje klubowe. Do dnia dzisiejszego wielokrotnie je uzupełniano dostosowując do wymagań OKC oraz klubowiczów. W pierwszym roku działalności zorganizowany był pierwszy zlot klubowy pod nazwą „Gwarki”. Był to zlot o tyle ważny, że szybko urósł do rangi imprezy ogólnopolskiej. Zorganizowany został na polu biwakowym w parku Świerklanieckim. Od piętnastu lat miejscem naszych zlotów jest ośrodek „GOSiR” w Koszęcinie. Od kolejnego roku 1984 aż po dzień dzisiejszy uczestniczyliśmy w dziesięciu Światowych zlotach „FICC”, czterech zlotach Europejskich „Rallye” oraz ośmiu zlotach „Jugend Rellye”. W 1984 roku na zlocie w Portugalii nasza drużyna zdobyła I miejsce w zawodach piłki siatkowej i do dnia dzisiejszego Klub Gwarek tworzy zgraną drużynę, która przoduje w turniejach organizowanych w czasie zlotów.

O początku klub prowadzi własną pięknie edytowaną kronikę. Została założona przez Bogdana Czaplę i aż do chwili obecnej jest prowadzona z wielką starannością przez Barbarę Czak.

W roku 1987 odeszli dwaj główni założyciele klubu - prezes Adam Cesarz, oraz Bogusław Czapla. Nowym prezesem został Jan Rokita, dzięki któremu klub rozwijał się dalej bardzo dynamicznie. Z roku na rok wzrastała liczba uczestników na zlotach a Klub przyjmował członków nawet z odległych rejonów Kraju. Po przyjęciu do klubu w roku 2001 członków młodszej generacji startujemy w OKC mieszcząc się z wynikami w czołówce kraju.

W 2012r. nowym prezesem został Piotr Czak, który sprawuje władze do dnia dzisiejszego i rozwija dynamicznie Klub na chwałę jej członków oraz rejonu Tarnowskich Gór.